An’anaviy XIII respublika ilmiy-amaliy konferensiya

2016 yil   28-29 aprel kunlari Samarqand  davlat arxitektura-qurilish institutida yosh olimlarni qo’llab-quvvatlash va   ularni intellektual salohiyatlarini ro’yobga chiqarish  maqsadida “TA’LIM, FAN VA IShLAB CHIQARISH INTEGRASIYASIDA INTELLEKTUAL SALOHIYATLI YOSHLAR-MAMLAKAT TARAQQIYOTINING  MUHIM OMILI” mavzusida yosh olimlar, katta ilmiy xodim-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, magistrant va  iqtidorli talabalarning an’anaviy XIII respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi o’tkaziladi. 

Ilova