Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risida

Jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlari to'g'risidagi qonun