O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI TA’LIM TO’G’RISIDA

O’ZBEKISTON RESPUBLIKASINING QONUNI TA’LIM TO’G’RISIDA