O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2019 yil 13 aprel №340 buyrug'i

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining 2019 yil 13 aprel №340 buyrug'i