O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNI MA'MURIY TARTIB-TAOMILLAR TO'G'RISIDA

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNI
MA'MURIY TARTIB-TAOMILLAR TO'G'RISIDA
Qonunchilik palatasi tomonidan 2017 yil 14 dekabrda qabul qilingan
senat tomonidan 2017 yil 20 dekabrda ma'qullangan