Vazirlik qarori

O'zbekiston Rerspublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi
O'zbekiston Rerspublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi 
O'zbekiston Rerspublikasi Moliya vazirligining qarori 

"Oliy ta'lim muassasalari boshqarish ,texnika,xizmat ko'rsatuvchi va o'quv-yordamchi xodimlarining namunaviy shtatlarini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorga o'zgartirishlar kiritish haqida