Geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasining professor-o'qituvchilari tomonidan o'tiladigan ochiq dasrlar

Geodeziya, kartografiya va kadastr kafedrasining professor-o'qituvchilari tomonidan o'tiladigan ochiq dasrlar

Batafsil ushbu PDF da