Magistratura dissertasiyasi mavzulari

СамДАҚИнинг 1-курс магистратура талабаларининг магистрлик диссертация мавзулари ва илмий раҳбарлари тўғрисида маълумот

 

 

Магистрант-нинг

исми-шарифи

Магистрант таълим оладиган кафедра

Магистрант илмий раҳбари ва маслаҳатчисининг исми-шарифи

 

Магистрант диссертациясининг

мавзуси

1

2

4

5

6

 

 

1.

Мавлонова Гуландом Фахриддиновна

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.н., доц. Тоштемиров Р.Т.

Самарқанд шаҳри шароитида арзон ва шинам ўрта қаватли турар жой ва мажмуаларини барпо этиш ва архитектурасини шакллантириш тамойиллари яратиш.

2.

Пардаев Расул Тўлқинович

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.н., доц. Тоштемиров Р.Т.

Ўзбекистон шаҳарлари темир йўл вокзали комплексларини модернизация қилиш ва ривожлантиришнинг илмий-лойиҳавий таҳлили

3.

Шарифов Фахриддин Алишерович

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.н., доц.

Қаюмов Ҳ.И.

“Разработка научно-теоретических основ и предложений по архитектуре и пространственной организации жилых домов для исторической, европейской зоны города Самарканда”

4.

Баҳранов Беҳзод Содиқ ўғли

“Архитектуравий лойиҳалаш”

арх.н.доц. Балгаев А.Б.

Ургут шаҳрини комплекс ривожлантиришнинг илмий-лойиҳавий таҳлили.

5.

Турсунов Сирож Уролович

“Архитектуравий лойиҳалаш”

арх.н.доц. Балгаев А.Б.

Шаҳрисабз шаҳри тарихий марказини сақлаш ва комплекс ривожлантиришнинг илмий-лойиҳавий таҳлили

6.

Махмудова Моҳинур Зокировна

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.н.катта ўқитувчи. Салохиддинова Д.З.

Самарқанд вилояти туманларида кам таъминланган оилаларга мўлжалланган кам қаватли ҳовлили уйлар қурилмаларини архитектуравий-режавий ва композицион такомиллаштиришнинг илмий таҳлили

7.

Абатова Шамсиқамар Зиёдуллаевна

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.ф.д., проф.

Уралов А.С.

Илмий маслаҳатчи:

арх.ф.н.,

катта ўқитувчи

Камалова Д.З

Самарқанд шаҳрининг илк шифохонаси-“Бемористон” ни илмий таҳлил қилиш ва унинг архитектуравий графикасини қайта тиклаш.

 

8.

Бердиқулов Жасур Бегимович

Архитектура назарияси ва тарихи

 Арх.ф.н.,

катта ўқитувчи

Камалова Д.З

Илмий маслаҳатчи:

арх.ф.д., проф.

Уралов А.С.

Зартепа Будда ибодатхонаси интеръерларини илмий тахлил қилиш ва график таъмирлаш.

9.

Зохидова Мадина Сайфуллевна

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.ф.д., проф.

Уралов А.С.

Илмий маслаҳатчи: арх.н., доц.

Рахимов К.Ж.

Кичик боғларни лойиҳалашни ўрганиш асосида уларни яратишнинг меъморий дастурини ишлаб чиқиш.

10.

Алиқулов Умид

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.н., доц.

Рахимов К.Ж.

Илмий маслаҳатчи:

арх.ф.д., проф.

Уралов А.С.

Саноат бинолари ҳудудларини меъморий ландшафт лойихалашнинг замонавий йўналишларини аниқлаш ва ишлаб чиқиш.

11.

Беканова Зебинисо

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.н., доц.

Рахимов К.Ж.

Илмий маслаҳатчи:

арх.ф.д., проф.

Уралов А.С.

Хитой ва Япония боғ-парк санъатининг умумий жиҳатлари ва фарқларини аниқлаш ва тадқиқ қилиш.

12.

Сапарбоев Муродбек Давронбек ўғли

“Бино ва иншоотлар”

т.ф.н. доц.

Саттаров И. С.

Намунавий лойиҳалар асосида қуриладиган турар-жой бинолари чордоқли томларини энергия тежамкорлигини ошириш.

13.

Жураев Улуғбек Қўлдош ўғли

“Бино ва иншоотлар”

т.ф.н. доц.

Қўлдашев А.Т.

Ғишт бинолардаги бетон антисейсмик поясларнинг ташқи деворлардаги температура майдонларига таъсири.

14.

Ваҳобов Жўшқин Эркин ўғли

“Бино ва иншоотлар”

т.ф.н. доц.

Маҳмудов М.М.

 

Ғишт деворли биноларнинг энергия тежамкорлигини ошириш усулларини тадқиқ қилиш.

15.

Тўрабоев Бурхон Салоҳиддин ўғли

“Бино ва иншоотлар”

т.ф.н. доц. 

Шукуров Ғ.Ш.

Бир жинсли бўлмаган пенобетонли девор конструкциясини энергия тежамкорлигини ошириш.

16.

Хамзаев Хирожхон Мехродживич

Қурилиш материаллари, буюмлари ва қурилмалари ишлаб чиқариш

Т.ф.н., доц.

 Султонов А.А.

Ишқорли ва портланд цементлар асосида кўпик бетон ишлаб чиқариш.

17.

Остонаев Жўрабек Жўрақулович

Қурилиш материаллари, буюмлари ва қурилмалари ишлаб чиқариш

Т.ф.н., доц.

 Қулдошев Х.

Волластанит толалари билан дисперсли арматураланган енгил бетонларнинг хоссаларини тадқиқотлаш ва уларни энергия тежамкор турар-жой биноларида қўллаш.

18.

Ҳикматов Акобир Баҳодирович

Қурилиш материаллари, буюмлари ва қурилмалари ишлаб чиқариш

Т.ф.н., доц.

 Бурибоев Ш.

Органик чиқиндилар асосида олинадиган мастика хоссаларини тадқиқотлаш.

19.

Артиқбоев Ҳусниддин Бахриддинович

Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш

Т.ф.н. доц.
Жўраев О.

Шаҳар оқова сувларини чуқур тозалаш жараёнида замонавий қурилмаларни қўлланилишини тадқиқ этиш.

20.

Усанова Севара Абдивоитовна

Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш

Т.ф.н. доц.
Гадаев А.

Навоий вилояти ҳудудида ер ости сув манбаларидан барқарор фойдаланиш холатини тадқиқ қилиш ва тавсиялар ишлаб чиқиш.

21.

Исломқулова Анора Шокировна

Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш

Т.ф.н. доц.

Якубов К.А.

Шаҳар оқова сувларини тиндириш йўли билан тозалаш жараёнини тадқиқ этиш.

22.

Олжаев Дилшод Нурмуродович

Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш

Т.ф.н. доц.
Саидов С.

Пахта целлюлозасидан қоғоз ишлаб чиқаришда ҳосил бўладиган оқова сувларни мембрана усулида тозалаш усулини тадқиқ этиш.

23.

Ураков Бахтиёр Шукуруллоевич

Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш

Т.ф.н., доц.
Мирзаев А.

Сут маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхоналари сув таъминоти тизимларининг фаолиятини тадқиқ этиш.

24.

Бобоев Ғолиб Баёнович

Шаҳар қурилиши ва хўжалиги

Т.ф.н., доц. Худойбердиев А.

Йирик шаҳар кўча-йўлларини радиалайланма шаклида режалаштиришни асослаш.

25.

Юлдашева Юлдуз Исматиллаевна

Шаҳар қурилиши ва хўжалиги

 Т.ф.н., катта ўқитувчи Худойбердиев Б.А.

 

Самарқанд шаҳар йўловчи транспорт тизимини лойиҳалашда транспорт ҳаракатини прогноз қилиш ва такомиллаштириш.

26.

Амонов Раимжон Махмуджонович

Шаҳар қурилиши ва хўжалиги

Т.ф.н., катта ўқитувчи

Юнусов Ж.

Шаҳар кўча йўл чорраҳаларида транспорт ва ҳаракат хавфсизлигини таъминлашда йўл ўтказувчи қурилмаларнинг роли ва аҳамияти.

27.

Рахматуллаева Камола Баротовна

Геодезия картография ва кадастр

Т.ф.д., проф.

Суюнов А.С.

Ташқи муҳитнинг замонавий геодезик асбобларда ўлчанган натижаларга таъсири ва уни камайтириш йўлларини тадқиқ қилиш (Sokkia 305 электрон тахеометри мисолида).

28.

Худойназаров Мардонбек Ахмадович

Геодезия картография ва кадастр

Т.ф.н., доц.

Жўрақулов Д.О.

Бино-иншоотлар давлат кадастрини яратишда геодезик ва картографик таъминлашни илмий асослаш (Самарқанд шаҳри мисолида).

29.

Жахонгиров Элбек Давронович

Геодезия картография ва кадастр

Т.ф.н., доц.

Жўрақулов Д.О.

Самарқанд шаҳридаги трамвай йўли қурилишининг геодезик қидирув ва режалаш ишларини тадқиқ қилиш.

30.

Самаров Бекзод Акбар ўғли

Геодезия картография ва кадастр

Катта ўқитувчи, қ/ҳ.ф.н.,

Бобобеков И.Н.

ArcGIS дастури ёрдамида Миллий географик маълумотлар тизимини яратишни илмий асослаш (Самарқанд вилояти Паст-дарғом тумани қишлоқ ҳўжалик ерлари мисолида)

31.

Қобилов Аброр Норқўзиевич

Геодезия картография ва кадастр

Т.ф.н., доц.

Исаков Э.Х.

Туризм хариталарини яратишнинг илмий асослари (Самарқанд шаҳри мисолида)

32.

Худойқулов Шохруз Шухрат ўғли

Геодезия картография ва кадастр

Т.ф.н., доц.

Артиков Ғ.А.

Самарқанд вилояти автомобил йўллари давлат кадастрини яратишда геодезик-картографик таъминлашни илмий асослаш.

33.

Шопўлатов Алишер Бахтиёрович

Иссиклик, газ таъминоти, вентиляция ва сервис

Т.ф.н., доц.

Махмудов Р.М

Иссиқлик аккумуляторларининг турлари, ишлатилиш сохалари бўйича илмий изланиш олиб бориш.

34.

Бердиев Жасур Мамасоли ўғли

Иссиклик, газ таъминоти, вентиляция ва сервис

Т.ф.н.,

катта ўқитувчи

Хусанов Х.

Энергия тежамкор турар уй жойларни лойиҳалашни илмий асослаш.

35.

Умаров Саиджон Акрам ўғли

Иссиклик, газ таъминоти, вентиляция ва сервис

Т.ф.н., доц.

Абдуллаев Қ.

Биноларни муқобил энергия манбаларидан фойдаланиб совутиш.

СамДАҚИ 1-курс магистратура талабаларининг магистрлик диссертация мавзулари ва илмий раҳбарлари тўғрисида маълумот

 

 

Магистрант-нинг

исми-шарифи

Магистрант таълим оладиган кафедра

Магистрант илмий раҳбари ва маслаҳатчисининг исми-шарифи

 

Магистрант диссертациясининг

мавзуси

1

2

4

5

6

1.

Абдураҳмонов Бобуржон Тоҳир ўғли

“Архитектуравий лойиҳалаш”

“АRК-Дизайн” АПМ директори, архитектор

 Амонов А.

 Илмий маслаҳатчи:

арх.н., доц. Тоштемиров Р.

“Ўзбекистон тоғ тизмалари ҳудудларида дам олиш ва соғломлаштириш мажмуаларини яратишнинг архитектуравий тамойилларини яратиш”

2.

Якубова Ҳилола Бахтияровна

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.н., доц. Тоштемиров Р.

“Ўзбекистонда хотин-қизлар маданий – маърифий марказини шакллантиришнинг архитектуравий тамойилларини яратиш”

3.

Хусайнов Улуғбек Алишерович

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.н., доц.

Қаюмов Ҳ.

“Научное обоснование и разработка архитектурных принципов культурно – просветительных центров для городов Узбекистана”

4.

Сафоев Далер Акмалович

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.н., доц. Исрайилов Э.

“Исследование и разработка принципов проектирования средноспециальных  профессиональных колледжей сельскохозяйственного профиля

5.

Абдурайимов Бобир Собир ўғли

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.н., доц.

Қаюмов Ҳ.

“Ўзбекистоннинг суғориладиган ҳудудларида агросаноатлашган шаҳарчаларни лойиҳалаш тамойилларини илмий тадқиқ қилиш”.

6.

Раҳмонов Абдулатиф Тоҳир ўғли

“Архитектуравий лойиҳалаш”

“Универсалпроект плюс” МЧЖ бош архитектори Мелиев Ҳ.М. Илмий маслаҳатчи: арх. н.

доц. Қаюмов Ҳ.

“Ўзбекистоннинг тоғли зоналарида қишлоқ аҳоли пунктларини лойиҳалашнинг илмий –амалий тамойиллари яратиш”.

7.

Холдорова Дилрабо Нортожиевна

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.ф.н.,

катта ўқитувчи

Умаров М.

“Ўзбекистон қишлоқларини архитектура- режавий ташкиллаштиришда ландшафт архитектураси элементларини шакллантиришнинг шаҳарсозлик тамойилларини тадқиқ этиш”.

8.

Ҳамраев Аҳтам Нурлибоевич

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.ф.н.,

катта ўқитувчи

Мирзаев М.

“Самарқанд агломерацияси шаҳарсозлик  таркибий тузилмасини ривожлантириш истиқболларини  тадқиқ этиш”.

9.

Илмуродов Бунёд Ахмедович

“Архитектуравий лойиҳалаш”

Арх.ф.н.,

катта ўқитувчи

Мирзаев М.

“Қашқадарё вилояти табиати ноқулай ҳудудларида экологик шаҳарларни шакллантириш тамойиллари”.

10.

Юсупова Азиза Исмаиловна

Архитектура назарияси ва тарихи

Махмадиёров Х.Ж.-“Шарқ–европроект” МЧЖ лойиҳалаш корхонасининг директори.

Илмий маслаҳатчи: арх.ф.д., проф.

Уралов А.С.

Самарқанд шаҳри атрофидаги зиёратгоҳлар ҳудудларини замонавий туристик талаблар асосида меъморий ташкиллаштириш.

 

 

11.

Рустамова Дилбар Ёрмаматовна

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.ф.н., проф. Пўлатов Х.Ш.

Самарқанднинг ХХ аср бошидаги шаҳарсозлик режавий анъаналарини илмий тадқиқ қилиш ва замонавий шаҳарсозликда фойдаланиш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш.

12.

Жураева Элвира Элмурадовна

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.ф.н.,

катта ўқитувчи

Камалова Д.З

Самарқанддаги бизгача сақланмаган “Бозори сандиқ ҳаммоми”ни илмий тадқиқ қилиш ва график қайта тиклаш.

13.

Одилова Фаёза Одил қизи

Архитектура назарияси ва тарихи

арх.ф.н., проф.

Пўлатов Х.Ш

Сув муолажаларига мўлжалланган замонавий соғломлаштириш марказини яратишнинг меъморий асосларини тадқиқ қилиш.

14.

Қодирова Ширин Баходир қизи

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.н., доц.

Рахимов К.Д.

Туман марказлари истироҳат боғларини меъморий-ландшафт ташкиллаштиришнинг илғор анъаналарини аниқлаш.

15.

Бекназаров Искандар Нортожиевич

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.ф.д., доц.

Салимов А.М.

Тарихий обидалар атрофида боғ-парк ландшафт дизайнини яратиш тамойилларини тадқиқ қилиш.

16.

Абдухамидова Сурайё Абилкосимовна

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.ф.д., проф. Уралов А.С.

Жамоат бинолари ва турар жойлар интерьерларининг флора ва фитодизайнини тадқиқ қилиш ҳамда ва лойиҳалаш асосларини яратиш.

17.

Шукуров Шердор Зокиржон ўғли

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.ф.н., проф.

Пўлатов Х.Ш.

Ландшафт архитектурасида қўлланиладиган дарахтсимон ўсимликларни танлашнинг янги график услубини яратиш.

18.

Ғайбуллаева Муаттар Олимжоновна

Архитектура назарияси ва тарихи

Арх.ф. д., доц. Салимов А.М.

“Экотуризм” тизимида кичик меъморий шаклларни яратишнинг асосий тамойилларини яратиш (Самарқанд вилояти мисолида).

19.

Ҳайдарова Камола Ҳакимовна

Бино ва иншоотлар

Т.ф.н., доц. Маҳмудов М.

Монолит темир бетон элементларининг ғиштдан барпо этиладиган бинолар ташқи деворларининг температура режимига таъсири.

20.

Абдуллаев Ботир Нуруллаевич

Бино ва иншоотлар

Т.ф.н., доц.

Усмонов В.

 Кўп қаватли энергия самарадор сейсмик биноларни лойиҳалашни такомиллаштириш.

21.

Сирожиддинов Шавкат Нажмиддинович

Бино ва иншоотлар

Т.ф.н., доц.

Тулаков Э.

Бинонинг ер ости қисмидан иссиқликни йўқолишини сақлаш усулини яратиш.

22.

 Диярова Махлиё Исломовна

Бино ва иншоотлар

Т.ф.н., доц.

Байзаков А.

Турар-жой бинолари мансард қаватининг энергия самарадорлигини оширувчи конструктив ечимларни тадқиқ этиш.

23.

Алиходжаев Пўлат Алимджанови

Бино ва иншоотлар

Т.ф.н., доц.

 Тулаков Э.

 Усовершенствование проектирование малоэтажного энергоэффективного заглубленного жилища (проблема сохранения энергии).

24.

Насриддинов Анвар  Шавкатович

Бино ва иншоотлар

Т.ф.д., доц.

Фахриддинов У.

Исследование механических свойств энергоэффективных виброкирпичных изделей заводского изготовления.

25.

Шарипов Гайрат Маматкулович

Қурилиш материаллари, буюмлари ва қурилмалари ишлаб чиқариш

Т.ф.н., доц. Султонов А.А.

Синтетик кўпик ҳосил қилувчи таркиб яратиш асосида ишқорли кўпикбетон яратиш.

26.

Жўраев Қодирбек Нуралиевич

Қурилиш материаллари, буюмлари ва қурилмалари ишлаб чиқариш

Т.ф.н., катта ўқитувчи Саидмуратов Б.

Ёғоч чиқиндилари асосидаги пластификаторли енгил бетонларнинг хоссаларини тадқиқотлаш ва уларни энергиятежамкор биноларда қўллаш.

27.

Алаева Моҳинбону Эркиновна

Қурилиш материаллари, буюмлари ва қурилмалари ишлаб чиқариш

Т.ф.н., катта ўқитувчи Боқиев С.

Хом ашё таркибига муайян қўшимчалар қўшиш йўли билан юқори сифатли сопол ғишт ишлаб чиқариш

28.

Рахматов Давронжон Алимович

Қурилиш материаллари, буюмлари ва қурилмалари ишлаб чиқариш

Т.ф.н., катта ўқитувчи Шомуратов Б.

Шиша толалари билан дисперсли арматураланган майда донали енгил бетонларнинг хоссаларини тадқиқотлаш ва уларни юпқа қобиғли плиталарда қўллаш.

29.

Тиллаев Миржалол Абдубанонович

Қурилиш материаллари, буюмлари ва қурилмалари ишлаб чиқариш

Т.ф.н., доц.. Қулдошев Х.

Асбест толалари билан дисперсли арматураланган оғир бетонларни хоссаларини тадқиқотлаш ва уларни сув иншоотларида қўллаш.

30

Жураева Наргиза Шукуруллаевна

Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш

Т.ф.н. доц.
Гадаев А.

Ўзбекистон шароитида сув ресурсларини барқарор бошқариш услубини тадқиқ этиш.

31.

Эшимов Ихтиёр Эркинович

Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш

Т.ф.н. доц.
Жўраев О.

Чинни ишлаб чиқариш корхонаси оқова сувларини муаллақ заррачалардан тозалашни тадқиқ этиш.

32.

Қаюмова Лобар Шодимуродовна

Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш

Т.ф.н., доц.

Жуманов О.

Мева-сабзавот консервалари ишлаб чиқариш корхонасида сувдан самарали фойдаланиш тамойилларини яратиш.

33.

Бекназарова Гулрух Эшмуродовна

Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш

Т.ф.н., доц.
Саидов С.

Исследование процессов электрофлотационной очистки сточных вод завода бытовых холодильников.

34.

Бахрамов Ғайрат Мухиддинович

Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш

Т.ф.н., доц.
Мирзаев А.

Нефтни қайта ишлаш заводида сувдан самарали фойдаланиш тизимини тадқиқ қилиш.

35.

Турсунов Жамшид Рахматович

Сув таъминоти, канализация ва сув ресурсларини муҳофаза қилиш

И.ф.н.,

катта ўқитувчи
Халилов Н.

 Шифер ишлаб чиқариш корхонасида ёпиқ занжирли  сув таъминоти тизимини ишлаб чиқиш.

36.

Мадиев Фаррух Муҳсинович  

Шаҳар қурилиши ва хўжалиги

Т.ф.н, доц. Худойбердиев А.

 

Шаҳар кўча йўлларида транспорт ҳаракатларини таҳлил қилиш ва ҳисоблаш усулларини такомиллаштириш.

37.

Махмудов Темур Эркин ўғли      

Шаҳар қурилиши ва хўжалиги

Самарқанд шаҳар “Брик стандарт” МЧЖ АГНКС бошлиғи т.ф.н. Б.А.Худойбердиев

Шаҳар кўча-йўлларида транспорт ҳаракатини бошқариш тамойилларини таҳлил қилиш.

38.

Саидова Навруза 

Шаҳар қурилиши ва хўжалиги

Т.ф.н, доц. Худойбердиев А.

 

Аҳоли турар-жой     ҳудудидаги