Malaka oshirish va qayta tayyorlash

      

      Malaka oshirish va qayta tayyorlash fakulteti dekani: Mamatov Erkin Muxtorovich

     Qabul kunlari: Har kuni 13-00 dan 15-00 gacha (dushanba va shanbadan tashqari)   

    Telefon: (0366)-237-03-25

     E-mail: samdaqimof3@umail.uz 

 

 

   SamDAQI qoshida «Malaka oshirish va qayta tayyorlash» fakulteti haqida  umumiy ma’lumot.

 Mirzo Ulug’bek nomidagi SamDAQI qoshidagi malaka oshirish fakulteti «Kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash to’g’risida»gi O’zbekiston Respublikasi Oliy va O’rta maxsus ta’lim vazirligining 1999 yil 19 fevral 57 sonli buyrug’iga va SamDAQI bo’yicha  1999 yil 4 martda chiqqan №26 - u sonli buyrug’i asosida faoliyat ko’rsatmoqda.

Vazirlar Maxkamasining 2001 yil 4 oktyabrdagi 400-son qarorining 2-ilovasiga asosan SamDAQI qoshidagi «Malaka oshirish va qayta tayyorlash» fakultetiga kasb-hunar kollejlarining maxsus fan o’qituvchilari va ishlab chiqarish ta’lim ustalarini «Qurilish» va «Milliy hunarmandchilik» ta’lim yo’nalishlari bo’yicha malakasini oshirishga ruxsat berilgan.

O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012 yil 28 maydagi “Malakali pedagog kadrlar tayyorlash hamda o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalarini shunday kadrlar bilan ta’minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid chora-tadbirlar to’g’risida”gi PQ-1761-sonli qarorining 2 ilovasiga asosan SamDAQI qoshidagi “Malaka oshirish va qayta tayyorlash” fakultetida 8 ta viloyat: Samarqand, Jizzax, Navoiy, Buxoro, Xorazm, Qashqadaryo, Surxondaryo viloyatlari va Qoraqalpog’iston Respublikasi kasb-hunar kollejlarining maxsus fan o’qituvchilari va ishlab chiqarish ta’lim ustalarining malakasini oshirishga ruxsat berildi.

    Malaka oshirish fakultetida Davlat talablarining amalga oshirilishi

«Malaka oshirish va qayta tayyorlash» fakulteti 2012 yil sentyabr oyiga qadar O va O’MTVning 2006 yil 13 aprel 76 sonli buyrug’i bilan tasdiqlangan kadrlar malakasini oshirish fakulteti haqidagi namunaiy Nizom asosida ishlab chiqilgan va institut ilmiy kengashda tasdiqlangan. (Protokol №§ 2006 yil 31 avgust). Nizom asosida ish olib bordi.

O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 10 avgustdagi 242-son qarorining ijrosini ta’minlash bo’yicha shu qarorning 1-ilovasida keltirilgan O’MKH tizimi rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish hamda ularni qayta tayyorlash to’g’risidagi namunaviy Nizomi asosida fakultet Nizomi ishlab chiqildi va ilmiy kengashning  qarori bilan tasdiqlandi va hozirgi kunda shu “Nizom” asosida ish yuritilmoqda.

«Malaka oshirish va qayta tayyorlash» fakultetining yillik ish rejasi, ma’naviy ma’rifiy ishlar rejasi ishlab chiqilgan va institut rektori tomonidan tasdiqlangan. O’rta maxsus, kasb-hunar kollejlari maxsus fan o’qituvchilari va ishlab chiqarish ta’limi ustalarining malakasini oshirishga oid O’zbekiston Respublikasi Prezidentining farmon, farmoyish, va qarorlari, Vazirlar Mahkamasining qaror, farmoyish va buyruqlari, Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi buyruqlarining ijrosini ta’minlash malaka oshirish fakulteti tomonidan ishlab chiqilgan, institut ilmiy uslubiy kengashida muhokama qilingan, tegishli chora-tadbirlar orqali amalga oshirilmoqda.

               O’zbekiston Respublika Prezidentining 2012 yil 28 maydagi «Malakali pedagog kadrlar tayyorlash hamda o’rta maxsus, kasb-hunar ta’lmi muassasalarini shunday kadrlar bilan ta’minlash tizimini yanada takomillashtirishga oid  chora-tadbirlar to’g’risida»gi PQ-1761-son va Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 10 avgustdagi “O’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash tizimini yanada takomillashtirishga doir chora-tadbirlar to’g’risida”gi 242-sonli qarorining ijrosi bo’yicha institut rektorining 2012 yil 26-iyundagi 114-u sonli buyrug’i asosida chora-tadbirlar rejasi ishlab chiqilgan. Unda asosiy e’tibor kasb-hunar kollejlari uchun pedagog kadrlarni tayyorlash, malakasini oshirish masalalariga qaratilgan. Malaka oshirish fakultetida o’qitiladigan ta’lim yo’nalishlari bo’yicha o’quv reja va dasturlar bilan ta’minlanganligi va zamonaviy ta’lim jarayoni talablariga javob berishi

 

 

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти қошидаги “Малака ошириш ва қайта тайёрлаш” факультети ходимларининг штатлар жадвали тўғрисида маълумот

Таркибий бўлимлар ва лавозимларнинг номлари

Штат бирликлари

Лавозимни эгаллаб турган шахс Ф.И.Ш.

штатда

амалда

Раҳбарият

1

Факультет декани

0.5

0.5

Маматов Эркин Мухторович

2

Услубчи

0.5

0.5

Мустафаева Ойгул Рахматилло қизи


Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти қошидаги “Малака ошириш ва қайта тайёрлаш” факультети маъмурий ходимлари тўғрисида маълумот

Маъмурий ходимлар ФИШ

Туғилган йили

Лавозими ва қачондан буён ишламоқда

Маълумо

ти ва мутахассислиги

Тамомла

ган олий таълим муассасаси

Илмий даражаси ва унвони

Қайси чет тилларини билади

Давлат муко

фотла

ри

Сайланадиган органларга аъзолиги

1

Маматов Эркин Мухторович

1975

Факультет декани

2012 й.

Олий, мухандис қурувчи

СамДАҚИ

-

Рус, инглиз

-

-

2

Мустафаева Ойгул Рахматилло қизи

1991

Услубчи 2016 й.

Ўрта-махсус, педагог

Оқдарё педагогика  КҲК

-

Рус, инглиз

-

-

 

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти қошидаги “Малака ошириш ва қайта тайёрлаш” факультетининг 2016 йил учун  йўналиш (тоифа) лар  бўйича малака ошириш ва қайта тайёрлаш
Р Е Ж А С И

 

 

 

Йўналиш (тоифа)лар номи

ОҚИМ

ЖАМИ

Гуруҳ-лар сони

I

II

III

IV

V

VI

март

1-28.03

апрел                                                       1-28.04

май                                                       2-28.05

Июн

1-28.06

Сентябр 1-29.09

Октябр

3-29.10

1

Бино ва иншоотлар қурилиши

33

33

33

33

33

33

198

6

 

Жами тингловчилар сони

33

33

33

33

33

33

198

6

 

Малака ошириш курси гуруҳлари сони

1

1

1

1

1

1

6

6

 

Қайта тайёрлаш курси тингловчилари сони

-

-

-

 

Қайта тайёрлаш курси гуруҳлари сони

-

-

-

Малака ошириш ва қайта тайёрлаш курслари бўйича жами

198

6

 

Самарқанд давлат архитектура-қурилиш институти қошидаги
“Малака ошириш ва қайта тайёрлаш” факультетининг
2016 йил учун ҳудудлар бўйича малака ошириш
Р Е Ж А С И

 

Ҳудудлар номи

Йўналиш (тоифа) лар номи

Жами

Ҳаммаси

Бино ва иншоотлар қурилиши

Малака ошириш

Қайта тайёрлаш

1

Қорақалпоғистон Республикаси

20

20

-

20

2

Бухоро

8

8

-

8

3

Жиззах

10

10

-

10

4

Қашқадарё

16

16

-

16

5

Навоий

6

6

-

6

6

Самарқанд

70

70

-

70

7

Сурхондарё

34

34

-

34

8

Хоразм

25

25

-

25

Жами

198

198

198

198

Гуруҳлар сони

6

6

6

6

 

 

 

 

Самарқанд давлат архитектура қурилиш институти қошидаги "Малака ошириш ва қайта тайёрлаш" факультетининг "Бино ва иншоотлар қурилиши" йўналиши бўйича касб-ҳунар коллежлари педагоглари ва ишлаб чиқариш таълим усталарининг 2016 йилда малака ошириш
РЕЖАСИНИНГ БАЖАРИЛИШИ

 

 

Вилоятлар

Март
1.03-28.03.2016

Апрель
1.04-28.04.2016

Май
2.05-28.05.2016

Июн
1.06-28.06.2016

Сентябр
2.09-29.09.2016

Октябр
3.10-29.10.2016

Жами

Режа

Амалда

Режа

Амалда

Режа

Амалда

Режа

Амалда

Режа

Амалда

Режа

Амалда

Режа

Амалда

1

Самарқанд

12

11

11

11

11

9

12

8

12

8

12

23

70

70

2

Қорақалпоғистон Республикаси

4

1

3

6

3

2

4

1

3

4

3

6

20

20

3

Хоразм

5

5

4

4

4

3

4

3

4

7

4

3

25

25

4

Сурхондарё

3

 

6

8

7

5

4

3

7

11

7

7

34

34

5

Кашкадарё

5

 

3

1

5

3

5

6

3

3

4

3

25

16

6

Навоий

1

3

2

3

       

2

 

1

 

6

6

7

Бухоро

1

2

3

5

1

1

1

 

1

 

1

 

8

8

8

Жиззах

2

1

1

1

2

1

3

 

1

 

1

 

10

3

 

Жами

33

23

33

39

33

24

33

21

33

33

33

42

198

182