Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risida

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarni bilimini nazorat qilish va baholash tizimi to'g'risidagi nizom