Yakuniy qoidalar

IX. Yakuniy qoidalar

9.1. Institut O’zbekiston Respublikasining qonunchiligida belgilangan tartibda qo’yidagilarga javob beradi:
- uning vakolatiga kiritilgan vazifalarni bajarmaganligi;
- ta’lim jarayonida o’quv reja va jadvallarga muvofiq ta’lim dasturlari hajmini to’liq bajarmaganligi;
- ta’lim jarayoni vaqtida Institutda ta’lim oluvchilar va xodimlarining hayoti va sog’lig’i;
- ta’lim oluvchilar va Institut xodimlarining huquq va erkinliklarning buzilganligi;
- O’zbekiston Respublikasining qonunchiligida nazarda tutilgan boshqa hatti-harakatlar.
9.2. Institut O’zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartib asosida qayta tashkil qilinishi yoki tugatilishi mumkin.
9.3.  Institutning Ustaviga o’zgartirish yoki qo’shimchalar kiritish Vazirlikning buyrug’i asosida amalga oshiriladi.
9.4. Ushbu Ustav Institutning Kengashi tomonidan ma’qullangan.